Para inscribirse na ANPA basta con descargar e cumplimentar o formulario en PDF:

Descargar o formulario

Posteriormente débese facer o ingreso na conta da ANPA, indicando o nome e curso do/s fillos/as:

  • A cota son 20 Euros anuais por familia (non por alumno/a)
  • O nº de conta é: ES09 2080 0402 0830 4001 5677  de Novagalicia Banco