• Miguel Rodríguez Ojea, como representante da ANPA no consello (presidente da ANPA)
  • Rafael de La Torre Sas, como representante dos pais e nais (secretario da ANPA)
  • Francisco Javier González Álvarez, como representante dos pais e nais (vicepresidente da ANPA)