A Anpa financia parte da festa de fin de curso de 2º de bacharelato. Este ano a intención é sufragar o custe total da impresión das orlas, e colaborar nos gastos que supoña o acto (comida, bebida, son, decoración, etc).

Neste acto participa o alumnado, pais, nais e profesorado e persoal non docente en xeral